Building on Bitcoin: waarom zijn we zulke fans van open blockchains?

Door Ronald Mulder | 25 juni 2018
(Dit is de tweede korte blogpost in aanloop naar de Building on Bitcoin conferentie op 3 en 4 juli in Lissabon. Hier lees je aflevering een.) Laten we beginnen met duidelijk te stellen dat we geen fundamentalisten zijn. We zien ook waardevolle toepassingen van permissioned ledgers (shared ledger technology, SLT, is misschien de meest correcte term). De manier waarop informatie nu is georganiseerd leidt ertoe dat data voortdurend wordt gekopieerd, opgeslagen, bewerkt en weer gekopieerd. Dat leidt tot fouten en privacy-problemen. SLT maakt een andere benadering mogelijk. Partijen in een keten of netwerk bepalen welke data ze samen nodig hebben en slaan deze op een gedeelde blockchain op. Elke wijziging geldt nu direct voor alle deelnemers; er is gegarandeerd nog maar één versie van de waarheid en er is controle over wie de data kan inzien en wijzigen.   Natuurlijk is dit waardevol. Minder fouten, lagere kosten, snellere processen. Maar er zijn twee maren. In de eerste plaats gaat dit over optimalisatie van wat al bestaat. Bestaande netwerken, bestaande supply chains. In de tweede plaats kun je vrijwel al deze projecten prima met “conventionele” technologie oplossen, als alle betrokken partijen het maar echt willen. Blockchain maakt het hoogstens eenvoudiger.   Allebei geen reden om het niet te doen. Integendeel, dit is waar op de korte termijn resultaat geboekt kan worden. De echte innovatie, de toepassingen die onze wereld echt gaan veranderen, zullen echter uit een andere hoek komen, verwachten wij. De hoek van de open blockchains. Bekijk deze video: de Blockchain uitgelegd in 5 minuten bcr-blockchain-uitgelegd-5-minuten

Open Blockchains

Open blockchains zijn systemen waaraan iedereen mee kan doen, zonder dat daarvoor toestemming nodig is van een autoriteit. Niemand is de baas en de spelregels, vastgelegd in code, zorgen er samen met economische prikkels voor dat het systeem werkt. Open blockchains hebben daarom ook altijd een interne munt: een cryptocurrency.   Open blockchains zijn een belangrijke innovatie. Het zijn openbare registers van digitale eigendommen. Het ondubbelzinnig kunnen vaststellen van eigendom is enorm belangrijk in de economie; het is eigenlijk de fundering. Als je niet kunt bewijzen dat iets van jou is, kun je het ook niet verkopen, als onderpand gebruiken of er aandelen van uitgeven. Zonder registers heersen chaos en het recht van de sterkste. Ongeveer zoals Europa in de vroege Middeleeuwen – of de online wereld nu.   Blockchains maken online hele andere verdienmodellen en ondernemingsvormen mogelijk. We zien daarvan hier en daar al wat eerste probeersels, maar eigenlijk is het nog te vroeg om hiervan veel resultaat te verwachten. Eerst is er nog wat meer werk nodig op het gebied van fundering, infrastructuur en loodgieterswerk. In Lissabon hopen we de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied te zien. Blockchain Auteur Ronald Mulder

Ronald Mulder – BlockchainRealist

Samen de mogelijkheden verkennen?

In een boeiende workshop verkennen we samen de concrete mogelijkheden voor jouw organisatie. Welk probleem zou je met Blockchain technologie kunnen oplossen en wat levert jou dit op? Welke risico’s zijn hier aan verbonden? INFORMEER ME OVER WORKSHOPS Lees verder

Building on Bitcoin: waarom we naar Lissabon gaan

Door Ronald Mulder | 25 juni 2018

Er is natuurlijk elke week wel ergens een bitcoin- of blockchain-gerelateerde conferentie, en bijna allemaal laten we ze links liggen (behalve als we er zelf mogen spreken). Maar deze niet. Volgende maand, op 3 en 4 juli, zijn we aanwezig op de conferentie Building on Bitcoin, in Lissabon. We zullen daar ook, in tekst en beeld, verslag van doen, zoals we dat ook al twee jaar doen bij de Blockchaingers Hackathon.

Building on Bitcoin gaat over de zogeheten layer 2 solutions: de protocollen en toepassingen die bovenop de bitcoin-blockchain worden gebouwd. De conferentie is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die daadwerkelijk aan dit soort projecten werken. Dat maakt het voor ons ook wel een beetje spannend: misschien gaat het ons wel volledig boven de pet. In onze rol als reporter mogen we in ieder geval domme vragen stellen, dat scheelt.

 

Waarom zijn we zo geïnteresseerd in die tweede laag oplossingen? Omdat we denken dat daar de grootste potentie ligt in blockchain-land. In de komende weken zullen we op deze plek uitleggen waarom we dat denken, en zullen we een paar ontwikkelingen bespreken waar we in het bijzonder benieuwd naar zijn.

 

Heel in het kort alvast de kern. Het fenomeen blockchain heeft op dit moment twee gezichten. Aan de ene kant heb je de wereld van bitcoin, ethereum en al die honderden altcoins en tokens. Spannend, volgens velen revolutionair, maar nog volop in het experimentele stadium en helaas ook vol met opportunisme, bedrog en ongelukken. Laten we eerlijk zijn: als normaal bedrijf kun je hier nog ontzettend weinig mee. Aan de andere kant is er de wereld van de permissioned ledgers, de gesloten systemen. Hier wordt volop gebouwd, veelal door respectabele partijen als IBM, Microsoft en Oracle. Maar wát er gebouwd wordt is weinig revolutionair en had 99 van de 100 keer ook met een “gewone” database gerealiseerd kunnen worden.

 

We denken dat layer 2 technologie die twee werelden met elkaar kan verbinden. Zodat er open systemen ontstaan waar je ook als normaal bedrijf gebruik van kunt maken en zelfs nieuwe producten en diensten op kunt ontwikkelen. Maar dan moet er nog wel heel wat gebeuren.

 

Wat er precies moet gebeuren, en hoe het daar nu mee staat, dat hopen we in Lissabon te horen.

 

Alvast meer lezen over “layer 2”? De titels zeggen genoeg …

Blockchain Auteur 
Ronald Mulder

Ronald Mulder – BlockchainRealist

Samen de mogelijkheden verkennen?

In een boeiende workshop verkennen we samen de concrete mogelijkheden voor jouw organisatie. Welk probleem zou je met Blockchain technologie kunnen oplossen en wat levert jou dit op? Welke risico’s zijn hier aan verbonden?


INFORMEER ME OVER WORKSHOPS

Lees verder

De vijf regels van blockchain – Permanent Beta Dag #12

Door Lykle de Vries | 24 juni 2018

 

Gebaseerd op deze blogpost van Ronald Mulder: https://medium.com/@ronaldmulder/the-five-rules-of-blockchain

Lees verder

Hoe we met blockchain de wereld anders kunnen laten werken – RBA nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Door Lykle de Vries | 16 mei 2018

Deze presentatie van Lykle de Vries werd opgenomen in het NBC te Nieuwegein, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de RBA.

Dit zijn de bijbehorende slides:

Lees verder

‘De bitcoin is in de basis solide’ – interview met Beleggers Belangen

Door Lykle de Vries | 15 mei 2018

Bitcoin en andere cryptovaluta kwamen het afgelopen jaar bij menig belegger onder de aandacht, niet in de laatste plaats vanwege de forse koersschommelingen. Lykle de Vries adviseert beleggers vooral logisch na te denken.

Steeds meer mensen tonen interesse in bitcoin en andere cryptovaluta als ethereum en ripple. Tegelijkertijd stelde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onlangs dat Nederlanders nog relatief voorzichtig zijn als het gaat om investeringen in cryptovaluta. Circa 6% van de Nederlandse cryptobeleggers heeft meer dan €1000,- geïnvesteerd. De AFM waarschuwde wederom voor de risico’s van een markt, die nog ‘duidelijk in de kinderschoenen staat’ en waarbij een klassieke zeepbel of oplichting op de loer ligt. Lykle de Vries denkt er het zijne van.

 

Wat is u de afgelopen tijd opgevallen?

‘Na financiële instellingen een paar jaar geleden lijken nu ook overheden de potentie van blockchain technologie in te zien. Zo lanceerde de Europese Commissie in februari het Blockchain Observatorium en Forum en zullen zij tot 2020 voor bijna €400 miljoen investeren in blockchain-gerelateerde projecten. Tegelijkertijd zie ik dat er eind vorig jaar een ware goudkoorts ontstond onder beleggers rondom cryptovaluta zoals de bitcoin en beleggers vooral niet de boot wilden missen. Wat mij daarbij verbaast is dat deze beleggers zich vaak onvoldoende verdiepten in de technologie en toepassingen die hierachter schuil gaan, terwijl dit vaak relatief eenvoudig te achterhalen is.’

 

Sommige mensen vergelijken bitcoin met goud. Bent u het hiermee eens?

‘Ik begrijp de vergelijking. Net als goud is bitcoin namelijk een schaars goed dat gemijnd moet worden. Ik vind bitcoin echter veel praktischer. Naast de fysieke arbeid die voor goud geleverd moet worden heb je bijvoorbeeld ook beveiligde opslag en transport nodig. Maar bitcoin is meer dan alleen een digitale variant van goud en kan zich ontwikkelen tot een alternatief voor fiat valuta. Ik sluit niet uit dat bitcoin op termijn zelfs de Amerikaanse dollar zal vervangen als reservemunt. In onze geschiedenis is namelijk nog nooit één valuta altijd alleenheerser geweest, maar was er na verloop van tijd altijd sprake van stuivertje wisselen.’

Lees ook deze publicatie, over Bitcoin


bcr-echte-waarde-blockchain

Zie u bitcoin als een veilige haven voor beleggers?

‘Gezien de huidige ontwikkelingen en langetermijn trend kan het zeker interessant zijn om een klein deel van een portefeuille te beleggen in bitcoin. De cryptovaluta bestaat inmiddels bijna tien jaar en is in die tijd steeds stabieler en betrouwbaarder geworden. Wel verwacht ik dat de koers van bitcoin op korte termijn nog erg volatiel zal zijn. Verder zijn andere cryptovaluta  naar mijn mening nog niet volwassen genoeg om nu al in te investeren. Ethereum is bijvoorbeeld slechts vier jaar oud. Daarbij moeten beleggers waken voor zogenoemde ICO’s (Initial Coin Offering). Veel van deze cryptovaluta zijn namelijk gebouwd op het ethereum-netwerk, maar bieden vaak geen solide monetair beleid of nuttige toepassing. Als het daarom te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook. Pas daarnaast op met tether. Dit is geen digitale munt maar een token om cryptovaluta te kopen. Het is eigenlijk een reactie op de behoefte van mensen die weinig moeite willen doen om cryptovaluta aan te schaffen. Voor iedere token zou een dollar tegenover moeten staan, maar onduidelijk is of dit ook daadwerkelijk zo is. Het netwerk is verre van transparant en zelf zou ik hier zeker niet in investeren.’

 

Was u verrast over de recent forse correctie van cryptovaluta?

‘Eigenlijk niet. Eind vorig jaar dacht ik al dat we in een hypefase aanbeland waren. Steeds meer mensen raakten enthousiast over de succesverhalen die anderen vertelden en geruchten dat misschien ook grote pensioenfondsen zouden instappen. Het was dan ook wachten totdat er een correctie zou volgen. Deze schokken zijn trouwens niet nieuw voor bitcoin. In 2013 steeg de cryptovaluta fors, om nog hetzelfde jaar in korte tijd weer hard te dalen. Beleggers moeten zich er van bewust zijn dat de prijs van bitcoin is gestoeld op vraag en aanbod. In de Verenigde Staten zien we bijvoorbeeld dat mensen vlak voor hun belastingaangifte bitcoins verkopen om zo hun belastingen te betalen, waardoor de prijs daalt. Een paar weken daarna zie je dat de vraag weer aantrekt.’

Om de week een publicatie over Blockchain ontvangen?

Verzorgd door Blockchain Auteur Ronald Mulder

 

Waar staat Bitcoin volgens u over vijf jaar?

‘De afgelopen periode heeft de bitcoin concurrentie gekregen van andere cryptovaluta die vaak technisch vooruitstrevender zijn. Ik zie daarom momenteel drie scenario’s. Allereerst dat de onderliggende techniek van bitcoin dusdanig ontwikkelt dat het de achterstand op andere cryptovaluta weer inloopt. Vanwege de nog altijd sterke marktpositie zou bitcoin vervolgens snel marktaandeel kunnen terugwinnen. Het kan echter ook volledig de andere kant op slaan. In dit scenario is er zoveel ruzie in de bitcoin gemeenschap dat de cryptovaluta momentum verliest en ontwikkelaars overstappen naar andere munten, waardoor deze nog sterker worden. Ik zie vooralsnog weinig bewijs dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren. In het derde scenario wordt er in de komende jaren een volledig nieuwe blockchaintechnologie en bijbehorende cryptovaluta ontwikkeld, die in korte tijd de anderen naar de kroon steekt. Persoonlijk hoop ik dat het eerste scenario uit komt, omdat ik bitcoin in de basis solide vind.’

 

Ziet u beleggingskansen in bedrijven die zich bezighouden met blockchain’?

‘Kortgezegd is blockchain er in twee varianten. Je hebt publieke blockchains zoals bitcoin en ethereum, waarbij niemand centraal staat en iedereen kan participeren en controleren. Een private blockchain wordt opgezet voor en door een aantal partijen, waarin zij eigen afspraken maken over wie waar verantwoordelijk voor is. Dit lijkt veel meer op een traditionele database. Een ander belangrijk verschil is dat een private blockchain vaak geen eigen munt heeft, terwijl dit voor een publieke blockchain verplicht is. Bedrijven die private blockchains opzetten kunnen interessant zijn, maar door de vaak ondoorzichtige structuren die hiermee gepaard gaan zal het voor beleggers moeilijk zijn om zicht te krijgen op het potentieel. De afgelopen jaren is er door met name investeringsmaatschappijen veel geld uitgegeven aan technologieontwikkelaars. Ik zie daarbij vooral kansen in de sector supply chain management. Bedrijven die hierop inspelen zijn kansrijke beleggingen. Je moet als belegger echter niet bang zijn om risico’s te nemen, omdat de markt en technologie zich razendsnel ontwikkelen. De winnaars van vandaag kunnen de verliezers van morgen zijn.’

Samen de mogelijkheden verkennen?

In een boeiende workshop verkennen we samen de concrete mogelijkheden voor jouw organisatie. Welk probleem zou je met Blockchain technologie kunnen oplossen en wat levert jou dit op? Welke risico’s zijn hier aan verbonden?


INFORMEER ME OVER WORKSHOPS

Lees verder

Wat kun je nu concreet met blockchain en pensioenen?

Door Ronald Mulder | 18 april 2018

Ook dit jaar waren de Blockchain Realisten weer als “reporters” aanwezig op de grootste blockchain hackathon ter wereld. Een goede plek om te zien wat er nu echt, in de praktijk, gebouwd wordt met blockchain. Eén van de “track sponsors” was, net als vorig jaar, APG, de grootste pensioenbeheerder van Nederland. Wat maakt Blockchain en pensioenen tot een logische combinatie?

Bekijk hieronder het interview dat Lykle had met Hidde Terpoorten van APG.

Pensioenen zijn traditioneel per bedrijfstak, of bij hele grote bedrijven zelfs per bedrijf, geregeld. Daar zat de veronderstelling achter dat je, normaal gesproken, je hele leven in dezelfde branche zou werken. Je hele werkzame leven betaalde je premie, en na je pensioen kreeg je een maandelijkse uitkering. Allemaal bij dezelfde partij. De premies waren geen individuele spaarpot. Wie een dag na zijn pensionering overleed had pech gehad, wie honderd jaar oud was had geluk. Ook kon er, beperkt, een beetje worden geschoven tussen generaties, bijvoorbeeld door bij goede beleggingsresultaten de uitkeringen (van de gepensioneerden) te verhogen of juist de premies (van de werkenden) te verlagen.

 

Dit alles is in deze eeuw in rap tempo aan het veranderen. De loopbaan van de gemiddelde Nederlander wordt steeds gevarieerder. Een paar jaar hier, een paar jaar daar, een poosje zzp’er, een jaartje in het buitenland. Het gevolg is dat het pensioen een lappendeken is van verschillende aanspraken, bij verschillende partijen. En omdat het geen individuele spaarpotjes zijn, is het nog niet zo eenvoudig om die aanspraken over te dragen, of zelfs maar om een goed overzicht te krijgen.

 

Dit is typisch een wereld waarin blockchain van waarde kan zijn. Blockchain is immers ontworpen om op een transparante en betrouwbare manier waarde over te dragen. Vandaar de meer dan warme belangstelling van APG. Vorig jaar werd het winnende team van de track “pensions” na de hackathon zelfs integraal in dienst genomen. Het lastige is wel dat, wil een blockchain-oplossing voor pensioenen goed werken, heel veel partijen daaraan mee moeten doen. En dat gaat lang duren. Zoals zo vaak bij innovatie is het de kunst om klein te beginnen, liefst op een stukje van het speelveld waar nog weinig gebeurt.

 

Het winnende team van dit jaar, een team van de ICT-opleiding van Fontys Hogescholen uit Eindhoven, heeft misschien zo’n groen stukje speelveld gevonden. Ze willen het voor jongeren mogelijk maken om kleine meevallers in hun pensioenpot te storten. Jongeren doen nu vaak niet of nauwelijks aan pensioenopbouw, zeker als ze op tijdelijke contracten zitten of zzp’er zijn. Dus ook in dat opzicht is het braakliggend terrein. Als dit project slaagt, heeft deze generatie jongeren dankzij blockchaintechnologie een spaarpot die ze hun hele loopbaan mee kunnen nemen – en die APG voor ze kan beleggen, want zo liggen de belangen natuurlijk ook wel weer.

Bekijk hieronder de dertig-seconden-pitch van het winnende team.

Lees verder

Westcon 6 april 2018 Blockchain: de wereld anders laten werken

Door Ronald Mulder | 11 april 2018
B8293AEA-F30ERonald Mulder - Blockchain Realist

In het NBC te Nieuwegein vertelde Ronald aan het publiek van Westcon over de werking van Blockchain, en de mogelijke impact die dat op de wereld kan hebben.

2018-04-06 westcon from Ronald Mulder

Een korte video-impressie van de dag is er ook:

Lees verder

Live vanaf de Dutch Blockchain Hackathon #BC1718

Door Lykle de Vries | 6 april 2018

Dit weekend vindt de tweede Dutch Blockchain Hackathon plaats in Groningen. Het belooft een immense heksenketel te worden met meer dan 60 teams die in 8 tracks gaan werken aan de uitdagingen die de tracksponsoren hebben geformuleerd. Alsof de €100.000,- aan prijzengeld niet genoeg is, gaat de Hackathon nog verder. Voor de winnende teams is een uitgebreid accelerator-programma opgesteld waarmee ze daags na de hackathon hun prototype door kunnen ontwikkelen, samen met de tracksponsor.

Wij zijn aanwezig om live verslag te doen van de hackathon. We interviewen deelnemers, tracksponsoren, Jedi’s, Grote Namen en Nu Nog Niet Zo Grote Namen. We gaan ons best doen om uit te vinden wat werkt, waarom het werkt, hoe je dat doet, en waar het allemaal heen gaat met blockchain.

De lijst met voor te bereiden interviews is lang, meer dan 70 interviews staan in de planning. Dus hebben we hulp ingeschakeld. Diem Do, initiatiefnemer van CodeGorilla (winnaar van de Social Impact Award 2017) En Giulia Fabrizi (Journaliste, onder andere voor het Dagblad van het Noorden) staan ons bij.

Meekijken? Dat kan. De livestream is al gestart:

 

Lees verder

Zinloze blockchain-projecten

Door Ronald Mulder | 20 maart 2018

Presentatie over blockchain, gegeven op het UBR-event op 15 maart 2018 in de Fokker Terminal in Den Haag.

Lees verder

Blockchain in de Muziek industrie

Door Lykle de Vries | 1 februari 2018

Tijdens Eurosonic Noorderslag 2018 hostte ik een panel over de mogelijkheden om Blockchain in te zetten in de muziekindustrie. ESNS maakte er een kort video-verslag van.

Lees verder

Deze organisaties hielpen wij met Blockchain Realisme

Blockchain-Realisten-Schiphol
Blockchain-Realisten-Rabobank
Blockchain-Realisten-VanWijnen
Blockchain-Realisten-Postillion
Blockchain-Realisten-Gemeente-Groningen
Blockchain-Realisten-DPA
Blockchain-Realisten-Ministerie-Binnenlandse-Zaken
Blockchain-Realisten-Tweakers
Blockchain-Realisten-Pels-Rijcken
Blockchain-Realisten-RBA