Dutch Blockchain Coalition interviews

Door Lykle de Vries | 18 december 2019
Marleen Evertsz - Nxchange

We waren aanwezig tijdens een event van de Dutch Blockchain Coalition in Amsterdam, op 13 december 2019. We kregen de kans om een aantal van de sprekers en pannel-leden te interviewen.

Joost van der Plas

Al sinds 2011 investeren de mensen achter Maven 11 in blockchain-projecten en -bedrijven. Joost legt uit waarom hij veel ziet in “tokenized securities”: “We gaan naar een nieuwe generatie Internet toe.”

Simon Lelieveldt

Met een gedegen kennis van zowel de traditionele bancaire wereld als de nieuwste cryptovaluta, is Simon Lelieveldt uitgegroeid tot luis in de pels van regelgevers en toezichthouders. “Crypto is technologisch nieuw, maar conceptueel helemaal niet.”

Marleen Evertsz

Mensen die “tokenized securities”, aandelen op de blockchain, nog steeds niet serieus nemen, hebben waarschijnlijk nog nooit van Nxchange gehoord, waarvan Marleen Evertsz CEO is. “Wij kunnen het eigendom van alles digitaliseren en daardoor heel makkelijk overdraagbaar maken.”

Andrew Mooijman

Andrew Mooijman is binnen de Dutch Blockchain Coalition verantwoordelijk voor het thema Digital IDentity. Omdat blockchain gaat over het automatiseren van processen over meerdere partijen heen, is “identiteit” (van mensen en dingen) een cruciaal concept: hoe weet je dat X op plaats A hetzelfde is als X op plaats B? En dat dan liefst zonder allerlei informatie over X met elke transactie mee te sturen. “De oplossing gaat niet bij één van de partijen vandaan komen; we moeten dit als coalitie samen doen.”

Stefanie Roos

One of the spin offs of all the work done in the blockchain space is a renewed interest in fields like distributed computing and, of course, cryptography. Zero knowledge proofs are a way to prove that one possesses certain information without revealing that information. “One of the big problems with public blockchains is lack of privacy.”

Arno Laeven

De energiesector was er vroeg bij om blockchain te herkennen als technologie met potentie. Het decentrale karakter leek goed aan te sluiten bij de beweging die de sector zelf doormaakt van centraal naar decentraal. “In Nederland, met een handvol netbeheerders en grote producenten, zijn we uitstekend gepositioneerd om hierin het voortouw te nemen.”

Luister de podcast

Kijk de video’s

Reacties? Vragen? In gesprek? Doe mee op Telegram! Lees verder

Interview Satoshi Radio:“Wat het langzaamst verandert, is het menselijk gedrag”

Door Lykle de Vries | 7 oktober 2019
Satoshi Radio - Bart Mol en Wijnand Luitjens

Een bijzondere aflevering, want dit keer zijn we zelf te gast, en wel bij Satoshi Radio, de podcast van Bart Mol en Wijnand Luitjes. Vier praathoofden in één studio; geen wonder dat deze episode maar liefst anderhalf uur duurt. Te lang gepraat? Nee, dat niet, want het laatste half uur is misschien wel het meest interessant.

Satoshi Radio – Bart Mol en Wijnand Luitjes

Bart en Wijnand blijken, net als wij, gecharmeerd van het decentrale karakter van bitcoin en blockchain, en de mogelijkheden die dat biedt om systemen te bouwen zonder een centrale partij die grootscheeps kan falen, zijn macht kan misbruiken en/of alle gecreëerde waarde naar zich toe kan vegen.

Daarover praten we. En ook over alle obstakels op de weg om tot zulke decentrale systemen te komen. Overheden die willen kunnen controleren. Investeerders die er niet zijn als er geen verdienmodel is. De moeite die het kost om tot standaarden te komen, als niemand het voor het zeggen heeft. En dan ook nog die vervelende consument, die gemak vaak belangrijker vindt dan autonomie en soevereiniteit.

En over het White Flag Protocol. En nog veel maar. Afijn, luister maar!

Praat mee in de Telegram-groep!

Video op Vimeo

Interview Satoshi Radio:“Wat het langzaamst verandert, is het menselijk gedrag” from Lykle de Vries on Vimeo.

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries – BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

 • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
 • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
 • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.
IK WIL MEER WETEN Lees verder

Interview Jacob Boersma – Deloitte:“We lopen altijd net iets voor op de Hype Cycle, op de een of andere manier”

Door Lykle de Vries | 20 september 2019

Jacob liep in 2011 tegen Bitcoin aan, en dan ben je een veteraan in deze wereld. “Bitcoin werd cryptocurrencies, cryptocurrencies werd blockchain, blockchain werd distributed ledger technology en ik ben er nog steeds mee bezig en ik vind het nog steeds leuk.”

 

Blockchain is een enorme impuls geweest voor het denken over gedistribueerde systemen, digitale identiteiten en digitale handtekeningen, en dat is enorm belangrijk, vindt Jacob. We hebben nog niet alle oplossingen, maar we denken nu in ieder geval wel massaal na over andere benaderingen dan domweg allerlei databases aan elkaar koppelen

Jacob Boersma

“Een voorbeeld: verhuurders doen vaak een inkomenstoets. Dus als je staat ingeschreven bij een woningcorporatie, dan haal je een inkomensverklaring van de site van de belastingdienst, en die uploadt je naar die woningbouwvereniging. Zo gaat het nu. Maar dan heeft die corporatie een bestand met allemaal privacygevoelige informatie, waar ze heel goed op moeten passen anders krijgen ze een dikke boete. Dus dat wil je niet. Wat je eigenlijk wilt is een systeem waarin de corporatie aan meneer X vraag: ‘Verdient u minder dan €36.000?’ waarop meneer X dan aan de belastingdienst vraagt om die vraag te beantwoorden, de belastingdienst vervolgens alleen ‘ja’ of ‘nee’ antwoordt en meneer X deze ondertekende en onveranderbare informatie doorgeeft aan de woningbouwvereniging. Op die manier is de privacy optimaal gewaarborgd.”

 

Met dit soort voorbeelden, waar het gaat om het garanderen van de betrouwbaarheid en integriteit van data, wordt het ook weer logisch dat een organisatie als Deloitte zich met “blockchain” bezighoudt.

 

Het andere grote toepassingsgebied op dit moment is supply chains, bijvoorbeeld in de agri-food sector. “Natuurlijk heb je dan het probleem dat we het niet over informatie hebben, maar over fysieke producten, en dat je dus moet zorgen dat iedereen zijn data juist en eerlijk invult. Maar vergeet niet dat er in de landbouw al enorm veel gemeten en geregistreerd wordt, ook geautomatiseerd, dus je kunt wel allerlei checks en balances inbouwen.”

Praat mee in de Telegram-groep!

“We lopen altijd net iets voor op de Hype Cycle, op de een of andere manier” – Jacob Boersma – Deloitte from Lykle de Vries on Vimeo.

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries – BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

 • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
 • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
 • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.
IK WIL MEER WETEN Lees verder

Interview Steven Gort – ICTU: “De overheid dreigt te overlijden aan een datakopieerinfarct”

Door Lykle de Vries | 31 juli 2019
Steven Gort

Dit is zo’n interview waarbij je maar één vraag hoeft te stellen – “Hoe is het allemaal begonnen?” – en dan volgt de rest vanzelf. We spreken met Steven Gort, de eerste ambtenaar in deze serie. Voorheen van de Belastingdienst en nu al weer een paar jaar van ICTU, de interne ICT-consultancy van de Nederlandse overheid. Steven is ook wel bekend als de “datafluisteraar”, maar fluisteren doet hij allerminst. Met een diepe bas spuit hij zijn ongezouten mening over de scheefgegroeide verhouding tussen burger en overheid. De burger heeft veel te weinig invloed op zijn omgeving en zijn leven, veel te weinig autonomie, en dat zou makkelijk beter kunnen.

Steven Gort

Steven is niet iemand die vanaf de zijlijn commentaar geeft. Zijn overstap van het bedrijfsleven naar de Belastingdienst, en later naar ICTU, was juist ingegeven door de wens om bij te dragen aan een betere dienstverlening door de overheid. In zijn ogen zou de overheid zich moeten beperken tot beleid (“wat willen we”) en veel minder met de uitvoering. En ICT kan daarbij helpen. “Neem een parkeervergunning. Als je eenduidige criteria vaststelt voor het recht op zo’n ding, en je geeft de burger de mogelijkheid om te bewijzen dat hij aan die criteria voldoet zonder dat hij allerlei persoonlijke gegevens hoeft te overhandigen, dan kan je de daadwerkelijke uitgifte van het papiertje of de sticker aan winkeliers overlaten.”

Het gesprek gaat vooral over hoe je dit dan regelt, en hoe blockchain daarbij kan helpen. Het gaat over zero knowledge proofs, decentralised identifiers en verifiable claims. Over dataminimalisatie en kopieerinfarcten. En niet alleen over de theorie, maar ook over hoe daar nu in een viertal gemeenten aan gewerkt wordt.

Steven Gort – ICTU “De overheid dreigt te overlijden aan een datakopieerinfarct” from Lykle de Vries on Vimeo.

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries – BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

 • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
 • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
 • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.
IK WIL MEER WETEN Lees verder

Interview Marloes Pomp – Dutch Blockchain Coalition: “Het fijne van dit veld is dat je over het algemeen werkt met mensen die de wereld willen verbeteren”

Door Lykle de Vries | 24 juli 2019
Marloes Pomp

Op een prachtige locatie aan de Amstel spreken we met multitalent Marloes Pomp. Marloes traint al heel lang topambtenaren in nieuwe technologie, en blockchain was daarin heel lang het minst populaire onderwerp – totdat Marloes omschakelde van uitleggen naar het opzetten van pilots binnen de overheid. Daarin bleek al snel dat blockchain heel relevant is voor allerlei processen waar de overheid bij betrokken is. “Eigenlijk heb je het over het digitaliseren van processen over een keten of een netwerk heen, waarbij blockchain één van de gebruikte technieken is.”

Marloes Pomp

Marloes toont zich een bekwaam surfer, iemand die trends en momentum goed weet te herkennen en daar gebruik van weet te maken. “Blockchain was de hefboom die paste bij een transformatie die sowieso bezig was; ik geloof niet dat het die transformatie in gang zette.” In de dertig pilots die Marloes begeleidde binnen de overheid, zat de waarde vaak in het met alle stakeholders samen naar een probleem kijken. Of er bij de oplossing uiteindelijk een blockchain gebruikt werd, was uiteindelijk van secundair belang.

Inmiddels is de leuke creatieve fase van de pilots afgelopen en is de periode van het trage, taaie uitwerken bezig. Dat gebeurt onder de paraplu van de Dutch Blockchain Coalition, waar Marloes de portefeuille internationale strategie beheert. “Dat is gewoon heel veel praten en lobbyen en afspraken maken en die weer uitwerken en dat weer bespreken. Dat is geploeter, dat duurt lang. Dit is trouwens wel iets waar we als Nederlanders erg goed in zijn. Wij zijn het gewend om te polderen.”

Volgens Marloes is blockchain beslist niet passé. “We hebben de eerste golf gehad, maar er zitten er nog een paar aan te komen. Dat vraagt bijvoorbeeld nogal wat voor het onderwijs op dit gebied.”

Marloes Pomp – Dutch Blockchain Coalition:“Het fijne van dit veld is dat je werkt met mensen die de wereld willen verbeteren” from Lykle de Vries on Vimeo.

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries – BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

 • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
 • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
 • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.
IK WIL MEER WETEN Lees verder

Interview Martijn Wismeijer – General Bytes:“Als cryptogeld niet makkelijk omgezet kan worden in euro’s, blijft de waarde beperkt”

Door Lykle de Vries | 18 juli 2019

Martijn Wismeijer is marketing manager van General Bytes, de grootste producent van “Bitcoin ATM’s” – pinautomaten waarmee je euro’s (en ander fiatgeld) kunt omzetten in bitcoins (en andere cryptovaluta), en soms ook andersom. We praten over de geschiedenis van deze machines en de behoefte waar ze in voorzien. De reis loopt onder andere via Praag, Casa Rosso en vriezers vol bankbiljetten.

Martijn Wismeijer

Het is het verhaal van een industrie die “zo maar” begint en heel snel volwassen is geworden. “Ik vond cash in het begin een logische keuze. Want cash is anoniem. En als je vanaf je bankrekening bitcoins koopt, dan kan die transactie gecensureerd of teruggedraaid worden.” Inmiddels voldoen de machines aan alle AML en KYC regelgeving: ze controleren de identiteit van gebruikers en de exploitanten zijn netjes gereguleerd en gecontroleerd.

Regulering, en de kosten om daaraan te voldoen, leidt ook tot consolidatie bij de exploitanten van ATM’s, de klanten van General Bytes. Er komen weinig nieuwe klanten bij, omdat het te duur is om met een paar machines te beginnen. Aan de andere kant maakt dit het voor General Bytes, dat ruimschoots marktleider is, juist makkelijker om zijn positie te verbeteren.

Ook filosoferen we nog wat over de toekomst van crypto. Al speculerend zien we in de Libra, de aangekondigde munt van Facebook, vooral kansen. Als mensen gewend zijn aan Libra, en snappen dat geld niet van banken hoeft te komen, zullen ze cryptovaluta met andere eigenschappen ook makkelijker op waarde schatten. En als Facebook inderdaad de mensen zonder bankrekening wil bedienen, kunnen ze daarvoor heel goed ATM’s gebruiken …

Martijn Wismeijer – General Bytes “Als cryptogeld niet makkelijk omgezet kan worden in euro’s, blijft de waarde beperkt” from Lykle de Vries on Vimeo.

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries – BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

 • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
 • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
 • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.
IK WIL MEER WETEN Lees verder

Interview Roel Boer – Nocks “Als Facebook ons kan verhinderen Libra te verhandelen, dan is het geen echte crypto”

Door Lykle de Vries | 4 juli 2019

We spelen deze week een thuiswedstrijd. We spreken met Groninger Roel Boer, mede-oprichter van betaal- en handelsplatform Nocks. Roels eerste kennismaking met cryptovaluta was het platleggen van het wifi-netwerk van de plaatselijke kroeg door het synchroniseren van de Bitcoin-blockchain. “Zo moet het dus niet,” dacht Roel, en vanaf dat moment staat gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel bij Nocks.

Roel Boer

Nocks is begonnen met betaaldiensten ontwikkelen op de Gulden, “want dat werkte gewoon en zag er goed uit”. Met wat toen allemaal was gebouwd en geregeld, bleek het geen grote stap om payment service provider te worden. Roel ziet een toekomst waarin je bij de kassa meldt of je met euro, gulden, bitcoin of libra wilt betalen en je vervolgens een bijbehorende QR-code krijgt voorgeschoteld. En in alle gevallen kan Nocks de betaling verwerken.

 

Nocks is behalve betaaldienstverlener is ook een handelsplatform. Naast Gulden kun je bij Nocks handelen in Bitcoin, Ether, Litecoin, GET Protocol tokens en inmiddels ook het eigen Nocks token – Roel legt uitgebreid uit wat je met die laatste allemaal kunt. In de toekomst wil Nocks dit graag uitbreiden naar vreemde valuta (pond, dollar) en naar de Libra van Facebook. “We hebben al een testwallet geïnstalleerd. Natuurlijk willen we de Libra graag listen, al is het maar voor de publiciteit.”

Roel Boer – Nocks :“Als Facebook ons kan verhinderen Libra te verhandelen, dan is het geen echte crypto” from Lykle de Vries on Vimeo.

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries – BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

 • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
 • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
 • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.
IK WIL MEER WETEN Lees verder

Interview Patrick van der Meijde, BitKassa:“Wissel je boodschappengeld om in Bitcoin”

Door Lykle de Vries | 3 juli 2019

Op de conferentie Breaking Bitcoin, begin juni dit jaar in Amsterdam, spraken we Patrick van der Meijde. Patrick is mede-oprichter van BitKassa, een bedrijf dat niet alleen broker is, maar ook point-of-sale oplossingen levert aan (bijvoorbeeld) horeca en detailhandel. Mede door zijn inspanningen staat zijn hometown Arnhem inmiddels internationaal bekend als Bitcoin City. 

Patrick van der Meijde

Patrick legt uit waarom je Bitcoin prima kunt gebruiken voor je dagelijkse betalingen, zelfs als je denkt dat de koers verder zal stijgen. “Dat hoeft elkaar niet tegen te spreken. Zet aan het begin van de maand een deel van je huishoudgeld om in Bitcoin en betaal daar in de loop van de maand je boodschappen mee. Dan profiteer je toch ook van de stijging?”

De betalingen met Bitcoin hebben in 2017 en 2018 te lijden gehad van de hoge transactiekosten, maar Patrick heeft hoge verwachtingen van Lightning. “Het is nog hele jonge technologie, maar daarmee wordt betalen met Bitcoin supersnel en bijna gratis. Nu moet het gebruiksgemak alleen nog omhoog”.

We praten ook over regulering. De wetgever en toezichthouders proberen uit alle macht grip te krijgen op de crypto-wereld, en de knooppunten in het systeem, de brokers en exchanges, hebben daar uiteraard het meeste last van. 

(Bonus: op de achtergrond hoort u Bitcoin-celebrity Jimmy Song geïnterviewd worden door MadBitcoins. Dus wie een beetje handig is met audiofilters heeft twee interviews voor de prijs van één.)

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries – BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

 • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
 • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
 • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.
IK WIL MEER WETEN Lees verder

Interview Aaron van Wirdum:“Een altcoin is een beetje als een goocheltruc”

Door Lykle de Vries | 26 juni 2019
Aaron van Wirdum

In deze aflevering spreken we met een van de mensen die zijn geld verdient met cryptocurrencies zonder te programmeren of te speculeren: Aaron van Wirdum, technical editor bij Bitcoin Magazine. Aaron volgt de technologie en de scene al een jaar of zes op de voet en is waarschijnlijk de best-geïnformeerde bitcoin-journalist ter wereld. Hoe word je dat?

Aaron van Wirdum

En hoe houd je iedereen te vriend, in een wereld waar schisma’s en stammenstrijd aan de orde van de dag is? “Ik schrijf wat volgens mij waar is, en als ik mensen daarmee tegen de schenen schop, dan zij dat zo.”

Aaron is maar matig geïnteresseerd in “blockchain“ en altcoins: “Het is een beetje als een goocheltruc. Je weet al dat het geen echte magie is, maar het kost steeds weer veel tijd en energie om aan te tonen dat het nep is.” Juist naarmate hij er verder is ingedoken is hij meer en meer tot de conclusie gekomen dat Bitcoin het meest solide project is, en dat andere toepassingen beter bovenop Bitcoin kunnen worden gebouwd dan als zelfstandig project.

We spreken ook nog even over de FATF, die anti-wiswas regels dreigt op te leggen aan crypto-beurzen die moeilijk te verenigen lijkt met niet alleen de filosofie maar ook de technologie van cryptocurrencies. “Het wordt tijd voor een fundamentele discussie over privacy als mensenrecht.” Aaron geeft als schrikbeeld WeChat Pay, “wat gewoon een spionagetool is”. Twee weken na dit interview zou Libra worden aangekondigd …

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries – BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

 • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
 • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
 • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.
IK WIL MEER WETEN Lees verder

Interview: De pionier in hart en nieren: “Ik ben nu radicaler dan twee jaar geleden”

Door Lykle de Vries | 17 april 2019

Robert Reinder Nederhoed is blockchain-ondernemer van het eerste uur. In 2011 startte hij zijn eerste mining-project – al duurde het tot diep in  2012 totdat de miners daadwerkelijk geleverd werden. “Toen was het alleen nog Bitcoin, niemand had het over blockchain.” Uit de wens om het aan- en verkopen van de geminede Bitcoins gemakkelijker te maken ontstond zijn huidige bedrijf Bitmymoney. “De makkelijkste stap om met Bitcoin te beginnen.”

Robert Reinder Nederhoed

Inmiddels maken Bitmymoney en zijn concurrenten deel uit van de “gevestigde orde”. Ze hebben zich verenigd in een branchevereniging en zijn gesprekspartner voor regelgevers en toezichthouders. Dat levert een interessante spanning op: je wilt een alternatief bieden voor “het systeem”, maar om dat betrouwbaar en veilig te kunnen doen, moet je wel de regels van “het systeem” accepteren.

Regulering is ook een belangrijk thema bij het andere bedrijf van Robert Reinder, Blandlord. Het idee is simpel: beleggen in verhuurde panden toegankelijk maken voor kleine beleggers tegen hele lage kosten, door de huizen in stukjes te knippen en te “tokenizen” op de blockchain. Maar het toezicht op een beleggingsfonds is heel zwaar, dat past helemaal niet bij zo’n kleine schaal.

Dit gesprek gaat over Bitcoin en gewoon geld, over regulering, een heel klein beetje over blockchain, en vooral over ondernemen. Er zitten voor ons veel herkenbare thema’s in het gesprek: idealisme als drijfveer voor ondernemen, bijvoorbeeld. Bitcoin als alternatief voor een financieel-economisch systeem dat verziekt is. En dat het niet alleen maar positief is om ergens als eerste bij te zijn.

Robert Reinder Nederhoed – BitMyMoney from Lykle de Vries on Vimeo.

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries – BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

 • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
 • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
 • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.
IK WIL MEER WETEN Lees verder

Deze organisaties hielpen wij met Blockchain Realisme

Blockchain-Realisten-Schiphol
Blockchain-Realisten-Rabobank
Blockchain-Realisten-VanWijnen
Blockchain-Realisten-Postillion
Blockchain-Realisten-Gemeente-Groningen
Blockchain-Realisten-DPA
Blockchain-Realisten-Ministerie-Binnenlandse-Zaken
Blockchain-Realisten-Tweakers
Blockchain-Realisten-Pels-Rijcken
Blockchain-Realisten-RBA