Ook dit jaar waren de Blockchain Realisten weer als “reporters” aanwezig op de grootste blockchain hackathon ter wereld. Een goede plek om te zien wat er nu echt, in de praktijk, gebouwd wordt met blockchain. Eén van de “track sponsors” was, net als vorig jaar, APG, de grootste pensioenbeheerder van Nederland. Wat maakt Blockchain en pensioenen tot een logische combinatie?

Bekijk hieronder het interview dat Lykle had met Hidde Terpoorten van APG.

Pensioenen zijn traditioneel per bedrijfstak, of bij hele grote bedrijven zelfs per bedrijf, geregeld. Daar zat de veronderstelling achter dat je, normaal gesproken, je hele leven in dezelfde branche zou werken. Je hele werkzame leven betaalde je premie, en na je pensioen kreeg je een maandelijkse uitkering. Allemaal bij dezelfde partij. De premies waren geen individuele spaarpot. Wie een dag na zijn pensionering overleed had pech gehad, wie honderd jaar oud was had geluk. Ook kon er, beperkt, een beetje worden geschoven tussen generaties, bijvoorbeeld door bij goede beleggingsresultaten de uitkeringen (van de gepensioneerden) te verhogen of juist de premies (van de werkenden) te verlagen.

 

Dit alles is in deze eeuw in rap tempo aan het veranderen. De loopbaan van de gemiddelde Nederlander wordt steeds gevarieerder. Een paar jaar hier, een paar jaar daar, een poosje zzp’er, een jaartje in het buitenland. Het gevolg is dat het pensioen een lappendeken is van verschillende aanspraken, bij verschillende partijen. En omdat het geen individuele spaarpotjes zijn, is het nog niet zo eenvoudig om die aanspraken over te dragen, of zelfs maar om een goed overzicht te krijgen.

 

Dit is typisch een wereld waarin blockchain van waarde kan zijn. Blockchain is immers ontworpen om op een transparante en betrouwbare manier waarde over te dragen. Vandaar de meer dan warme belangstelling van APG. Vorig jaar werd het winnende team van de track “pensions” na de hackathon zelfs integraal in dienst genomen. Het lastige is wel dat, wil een blockchain-oplossing voor pensioenen goed werken, heel veel partijen daaraan mee moeten doen. En dat gaat lang duren. Zoals zo vaak bij innovatie is het de kunst om klein te beginnen, liefst op een stukje van het speelveld waar nog weinig gebeurt.

 

Het winnende team van dit jaar, een team van de ICT-opleiding van Fontys Hogescholen uit Eindhoven, heeft misschien zo’n groen stukje speelveld gevonden. Ze willen het voor jongeren mogelijk maken om kleine meevallers in hun pensioenpot te storten. Jongeren doen nu vaak niet of nauwelijks aan pensioenopbouw, zeker als ze op tijdelijke contracten zitten of zzp’er zijn. Dus ook in dat opzicht is het braakliggend terrein. Als dit project slaagt, heeft deze generatie jongeren dankzij blockchaintechnologie een spaarpot die ze hun hele loopbaan mee kunnen nemen - en die APG voor ze kan beleggen, want zo liggen de belangen natuurlijk ook wel weer.

 Bekijk hieronder de dertig-seconden-pitch van het winnende team.