In de vier jaar dat ik me nu met blockchain bezighoud is de vraag die ik verreweg het meeste krijg: “Allemaal leuk en aardig, maar wat kan ik er nou concreet mee?” Mijn antwoord is meestal: “In je eentje niet zo heel veel, maar samen van alles en nog wat.” Ik zal proberen dat toe te lichten.

 

Administratieve software

Blockchain is in de eerste plaats administratieve software. Het legt transacties vast. Dat is enorm belangrijk. De vorige grote doorbraak in administratieve software was de uitvinding van het dubbel boekhouden, rond 1500. Dubbel boekhouden legde de basis voor ondernemingen op aandelen en daarmee voor het kapitalisme. Blockchain is al “triple boekhouden” genoemd: een transactie wordt vastgelegd bij beide partijen en bovendien in een openbaar grootboek. Ook dit maakt nieuwe ondernemings- en financieringsvormen mogelijk. De eerste voorbeelden daarvan hebben we gezien met de DAO en de golf van ICO’s.

Een niet te vervalsen register

Een blockchain is voorts een register, om precies te zijn een decentraal register. Niet te vervalsen, niet te censureren en toegankelijk voor iedereen. Registers spelen een cruciale rol in de economie. Dankzij de Gemeentelijke Basisadministratie kan ik een paspoort krijgen, en een bankrekening. Dankzij het Kadaster kan ik een hypotheek op mijn huis krijgen, of het verkopen. De Peruaanse econoom Hernando de Soto heeft dit het “mysterie van kapitaal” genoemd. In het Westen hebben we, dankzij registers (en andere instituties, zoals de rechterlijke macht) kapitaal “vloeibaar” gemaakt; we hebben het gemobiliseerd. Blockchain brengt registers, en daarmee de mogelijkheid tot handel, op plaatsen waar deze nu nog niet zijn. Een vroege toepassing is de handel in energie tussen zelfproducerende huishoudens.

 

Coordinatiemechanisme

In de derde plaats is blockchain een coördinatiemechanisme, een technologie die samenwerking tussen individuen eenvoudiger maakt. Of liever gezegd: tussen nodes, want dat kunnen ook machines zijn. De blockchain is daarbij bij uitstek het coördinatiemechanisme van de gemeenschap, de “commons”; de data die in een (open) blockchain zijn opgeslagen zijn immers “van iedereen en van niemand”.

Blockchain lijkt een belangrijke rol te kunnen spelen bij het ontwikkelen van alternatieven voor platformmonopolies als Google, Facebook en Amazon.

Om de week een publicatie over Blockchain ontvangen?

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nu komt meestal de vraag

Op dit punt in mijn betoog komt meestal die vraag: “Allemaal leuk en aardig, maar wat kan ik er nou concreet mee?” Als individueel bedrijf zijn de toepassings-mogelijkheden beperkt.

Als je zoekt naar software om je operaties efficiënter te maken, is blockchain zeer waarschijnlijk niet het antwoord. De interessante mogelijkheden van blockchain liggen vooral tussen organisaties. In de supply chain, in een logistiek netwerk, in branches met een intensief onderling dataverkeer (banken, verzekeraars, gezondheidszorg) en in de publieke dienstverlening (u weet wel, daar waar iedereen altijd “de regie” wil hebben). De beloftes van blockchain zijn hier in eerste instantie vooral hogere betrouwbaarheid, minder fouten en hogere handelingssnelheid. Immers: iedereen werkt gegarandeerd met gelijkluidende gegevens. In tweede instantie zit de winst in een betere dienstverlening aan de eindklant, de patiënt of de burger, omdat processen nu op een hoger niveau geoptimaliseerd worden.

Mijn conclusie

Uiteindelijk is blockchain in mijn ogen vooral een ontwerp- en organisatieprincipe. Het begint met de bereidheid om met elkaar een informatie-architectuur te ontwerpen die optimaal is voor het geheel. Van egosysteem naar ecosysteem, zo u wilt. Als dat lukt, dan is blockchain wellicht een geschikte technologie om die architectuur mee te bouwen. Lukt het niet om mentaal de stap naar het ecosysteem te maken, verwacht dan ook geen wonderen van blockchain.

Samen de mogelijkheden verkennen?

In een boeiende workshop verkennen we samen de concrete mogelijkheden voor jouw organisatie. Welk probleem zou je met Blockchain technologie kunnen oplossen en wat levert jou dit op? Welke risico’s zijn hier aan verbonden?