Op 29 en 30 november bezochten we het congres “Blockchain, Public Trust, Law and Governance”. In onze eigen achtertuin, want de gastheer was de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

InternationaalCongresBlockchainRealistenPublicTrustLawandGovernance

Twee dagen lang luisterden we naar presentaties van vooral wetenschappers en vooral juristen. De onderwerpen varieerden van heel praktisch (hoe verhoudt blockchain zich tot de Algemene Verordening Persoonsgegevens) tot meer fundamenteel (hoe gaat het recht om met volledig decentrale systemen - en welk recht eigenlijk?)

In deze video vertellen we wat ons opviel en wat we hebben opgestoken. Het was een interessante ontmoeting van twee regelsystemen, maar het is overduidelijk dat we dit niet alleen aan juristen kunnen overlaten.

Seminar: wat kun je in jouw netwerk bereiken met Blockchain?

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Wat levert dit op voor de netwerkpartners? Welke risico’s zijn hier aan verbonden? Een boeiend seminar, samen met je netwerkpartners, met een concreet resultaat.