In 2017, op het hoogtepunt van de blockchain-hype, maakten we een serie interviews met Nederlandse experts onder het motto “Op zoek naar de schat”. We probeerden te achterhalen wat nou de werkelijke toegevoegde waarde van blockchain was. De antwoorden waren vooral goed onderbouwde meningen, want er was nog weinig concrete ervaring.

Nieuwe serie interviews over Blockchain

Dit jaar maken we een nieuwe serie over Blockchain. Het zijn interviews met mensen die daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan met Blockchain en iets tot stand hebben gebracht. Wat zijn ze tegengekomen? Wat viel er mee, wat viel er tegen? Is de blockchain-hype voorbij, en is dat terecht? Dat zijn de vragen die nu aan de orde komen.

Eerste interview: Jordi Jansen en Martijn Bolt

Het spits wordt afgebeten door Jordi Jansen en Martijn Bolt, die aan de Haagse Hogeschool een Minor Blockchain hebben ontwikkeld. De Minor kan zonder overdrijven een groot succes worden genoemd: studenten, bedrijfsleven en ook andere hogescholen zijn enthousiast, en in september 2019 gaat de tweede, verbeterde en uitgebreide, editie van start.

Je kunt het interview hier bekijken of beluisteren:

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries - BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

  • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
  • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
  • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.