Marloes Pomp

Op een prachtige locatie aan de Amstel spreken we met multitalent Marloes Pomp. Marloes traint al heel lang topambtenaren in nieuwe technologie, en blockchain was daarin heel lang het minst populaire onderwerp - totdat Marloes omschakelde van uitleggen naar het opzetten van pilots binnen de overheid. Daarin bleek al snel dat blockchain heel relevant is voor allerlei processen waar de overheid bij betrokken is. “Eigenlijk heb je het over het digitaliseren van processen over een keten of een netwerk heen, waarbij blockchain één van de gebruikte technieken is.”

Marloes Pomp

Marloes toont zich een bekwaam surfer, iemand die trends en momentum goed weet te herkennen en daar gebruik van weet te maken. “Blockchain was de hefboom die paste bij een transformatie die sowieso bezig was; ik geloof niet dat het die transformatie in gang zette.” In de dertig pilots die Marloes begeleidde binnen de overheid, zat de waarde vaak in het met alle stakeholders samen naar een probleem kijken. Of er bij de oplossing uiteindelijk een blockchain gebruikt werd, was uiteindelijk van secundair belang.

Inmiddels is de leuke creatieve fase van de pilots afgelopen en is de periode van het trage, taaie uitwerken bezig. Dat gebeurt onder de paraplu van de Dutch Blockchain Coalition, waar Marloes de portefeuille internationale strategie beheert. “Dat is gewoon heel veel praten en lobbyen en afspraken maken en die weer uitwerken en dat weer bespreken. Dat is geploeter, dat duurt lang. Dit is trouwens wel iets waar we als Nederlanders erg goed in zijn. Wij zijn het gewend om te polderen.”

Volgens Marloes is blockchain beslist niet passé. “We hebben de eerste golf gehad, maar er zitten er nog een paar aan te komen. Dat vraagt bijvoorbeeld nogal wat voor het onderwijs op dit gebied.”

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries - BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

  • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
  • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
  • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.