In deze serie spreken we met mensen die daadwerkelijk aan de slag zijn met blockchain. Volgens sommigen bestaan deze mensen niet; blockchain kent immers geen toepassingen. Jeroen van Megchelen, die we in deze aflevering spreken, bestaat wel degelijk, en in zijn bedrijf Ledger Leopard werken elke dag een kleine honderd man aan blockchain-toepassingen in onder meer zorg, finance en supply chains.

Jeroen van Megchelen

We spreken met Jeroen over publieke versus private blockchains, over welke data wel en welke niet op een blockchain hoort en over voor wat voor soort problemen het een oplossing is. En dit alles rijkelijk voorzien van voorbeelden uit de praktijk.

Jeroen ontpopt zich als een idealist, maar wel een pragmatische. “Toepassingen gebouwd op open blockchains zijn niet te verkopen. Mensen denken dat allerlei data dan op straat liggen. Dus we werken met gesloten blockchains, ook al zetten we in werkelijkheid nooit data in een blockchain, alleen pointers en hashes.”

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries - BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

  • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
  • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
  • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.