Jacob liep in 2011 tegen Bitcoin aan, en dan ben je een veteraan in deze wereld. “Bitcoin werd cryptocurrencies, cryptocurrencies werd blockchain, blockchain werd distributed ledger technology en ik ben er nog steeds mee bezig en ik vind het nog steeds leuk.”

 

Blockchain is een enorme impuls geweest voor het denken over gedistribueerde systemen, digitale identiteiten en digitale handtekeningen, en dat is enorm belangrijk, vindt Jacob. We hebben nog niet alle oplossingen, maar we denken nu in ieder geval wel massaal na over andere benaderingen dan domweg allerlei databases aan elkaar koppelen

Jacob Boersma

“Een voorbeeld: verhuurders doen vaak een inkomenstoets. Dus als je staat ingeschreven bij een woningcorporatie, dan haal je een inkomensverklaring van de site van de belastingdienst, en die uploadt je naar die woningbouwvereniging. Zo gaat het nu. Maar dan heeft die corporatie een bestand met allemaal privacygevoelige informatie, waar ze heel goed op moeten passen anders krijgen ze een dikke boete. Dus dat wil je niet. Wat je eigenlijk wilt is een systeem waarin de corporatie aan meneer X vraag: ‘Verdient u minder dan €36.000?’ waarop meneer X dan aan de belastingdienst vraagt om die vraag te beantwoorden, de belastingdienst vervolgens alleen ‘ja’ of ‘nee’ antwoordt en meneer X deze ondertekende en onveranderbare informatie doorgeeft aan de woningbouwvereniging. Op die manier is de privacy optimaal gewaarborgd.”

 

Met dit soort voorbeelden, waar het gaat om het garanderen van de betrouwbaarheid en integriteit van data, wordt het ook weer logisch dat een organisatie als Deloitte zich met “blockchain” bezighoudt.

 

Het andere grote toepassingsgebied op dit moment is supply chains, bijvoorbeeld in de agri-food sector. “Natuurlijk heb je dan het probleem dat we het niet over informatie hebben, maar over fysieke producten, en dat je dus moet zorgen dat iedereen zijn data juist en eerlijk invult. Maar vergeet niet dat er in de landbouw al enorm veel gemeten en geregistreerd wordt, ook geautomatiseerd, dus je kunt wel allerlei checks en balances inbouwen.”

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries - BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

  • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
  • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
  • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.