In 2017, op het hoogtepunt van de blockchain-hype, maakten we een serie interviews met Nederlandse experts onder het motto “Op zoek naar de schat”. We probeerden te achterhalen wat nou de werkelijke toegevoegde waarde van blockchain was. Dit jaar maken we een nieuwe serie, met mensen die daadwerkelijk met Blockchain aan de slag zijn gegaan en iets tot stand hebben gebracht. Wat zijn ze tegengekomen? Wat viel er mee, wat viel er tegen? Is de blockchain-hype voorbij, en is dat terecht? In dit interview spreken we met Jordi Jansen en Martijn Bolt, die aan de Haagse Hogeschool een Minor Blockchain hebben ontwikkeld. 

Jordi Jansen en Martijn Bolt

De door Jordi Jansen en Martijn Bolt ontwikkelde Blockchain Minor aan de Haagse Hogeschool kan zonder overdrijven een groot succes worden genoemd: studenten, bedrijfsleven en ook andere hogescholen zijn enthousiast. In september 2019 gaat de tweede, verbeterde en uitgebreide, editie van start.

In dit interview vertellen Jordi en Martijn over hun onderwijsfilosofie en hun visie op blockchain, en over wat de studenten eigenlijk leren. Tip van de sluier: ze benaderen blockchain niet in de eerste plaats als technologie. 

Enthousiast geworden? Meedoen?

Wie na dit interview enthousiast is geworden en zich afvraagt hoe hij mee kan doen, moet beslist even kijken op de website van het Blockchain Education Center.

Podcast op Anchor.fm

Video op YouTube

Blockchain-realisten-lykle-de-vries

Lykle de Vries - BlockchainRealist

Verkenning: “Is blockchain misschien een oplossing voor ons probleem?”

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Doe met ons een werksessie (1 dagdeel) en je krijgt:

  • Een beargumenteerde keuze om al dan niet blockchain-technologie te gebruiken voor het voorliggende probleem.
  • Input voor de systeem-architectuur, ook in het geval niet voor een blockchain wordt gekozen.
  • Een beter (en gedeeld) begrip van zowel blockchain als het voorliggende data-probleem.