(Dit is de tweede korte blogpost in aanloop naar de Building on Bitcoin conferentie op 3 en 4 juli in Lissabon. Hier lees je aflevering een.)

Laten we beginnen met duidelijk te stellen dat we geen fundamentalisten zijn. We zien ook waardevolle toepassingen van permissioned ledgers (shared ledger technology, SLT, is misschien de meest correcte term). De manier waarop informatie nu is georganiseerd leidt ertoe dat data voortdurend wordt gekopieerd, opgeslagen, bewerkt en weer gekopieerd. Dat leidt tot fouten en privacy-problemen. SLT maakt een andere benadering mogelijk. Partijen in een keten of netwerk bepalen welke data ze samen nodig hebben en slaan deze op een gedeelde blockchain op. Elke wijziging geldt nu direct voor alle deelnemers; er is gegarandeerd nog maar één versie van de waarheid en er is controle over wie de data kan inzien en wijzigen.

 

Natuurlijk is dit waardevol. Minder fouten, lagere kosten, snellere processen. Maar er zijn twee maren. In de eerste plaats gaat dit over optimalisatie van wat al bestaat. Bestaande netwerken, bestaande supply chains. In de tweede plaats kun je vrijwel al deze projecten prima met “conventionele” technologie oplossen, als alle betrokken partijen het maar echt willen. Blockchain maakt het hoogstens eenvoudiger.

 

Allebei geen reden om het niet te doen. Integendeel, dit is waar op de korte termijn resultaat geboekt kan worden. De echte innovatie, de toepassingen die onze wereld echt gaan veranderen, zullen echter uit een andere hoek komen, verwachten wij. De hoek van de open blockchains.

Open Blockchains

Open blockchains zijn systemen waaraan iedereen mee kan doen, zonder dat daarvoor toestemming nodig is van een autoriteit. Niemand is de baas en de spelregels, vastgelegd in code, zorgen er samen met economische prikkels voor dat het systeem werkt. Open blockchains hebben daarom ook altijd een interne munt: een cryptocurrency.

 

Open blockchains zijn een belangrijke innovatie. Het zijn openbare registers van digitale eigendommen. Het ondubbelzinnig kunnen vaststellen van eigendom is enorm belangrijk in de economie; het is eigenlijk de fundering. Als je niet kunt bewijzen dat iets van jou is, kun je het ook niet verkopen, als onderpand gebruiken of er aandelen van uitgeven. Zonder registers heersen chaos en het recht van de sterkste. Ongeveer zoals Europa in de vroege Middeleeuwen - of de online wereld nu.

 

Blockchains maken online hele andere verdienmodellen en ondernemingsvormen mogelijk. We zien daarvan hier en daar al wat eerste probeersels, maar eigenlijk is het nog te vroeg om hiervan veel resultaat te verwachten. Eerst is er nog wat meer werk nodig op het gebied van fundering, infrastructuur en loodgieterswerk. In Lissabon hopen we de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied te zien.

Blockchain Auteur 
Ronald Mulder

Ronald Mulder - BlockchainRealist

Samen de mogelijkheden verkennen?

In een boeiende workshop verkennen we samen de concrete mogelijkheden voor jouw organisatie. Welk probleem zou je met Blockchain technologie kunnen oplossen en wat levert jou dit op? Welke risico’s zijn hier aan verbonden?