(Dit is de derde korte blogpost in aanloop naar de Building on Bitcoin conferentie op 3 en 4 juli in Lissabon. Hier lees je aflevering een en twee.)

Er zijn inmiddels letterlijk duizenden cryptocurrencies. Sommige daarvan zijn specifiek ontworpen om meer te kunnen dan bitcoin, of om vermeende tekortkomingen in het bitcoin-protocol te repareren. Toch denken we dat juist bitcoin de beste papieren heeft om de standaard-toepassing te worden. Daarvoor hebben we drie redenen.

 

De eerste is heel simpel: bitcoin is ontworpen met een duidelijke en enkelvoudige doelstelling. Het is digitaal geld waar geen bank aan te pas komt. En die functie vervult het al bijna tien jaar: bitcoin is de oudste en de grootste cryptomunt. Daarmee wordt de kans steeds kleiner dat een andere munt de leiding overneemt. Immers, als ergens netwerkeffecten gelden is het wel voor geld.

 

De tweede reden hangt hiermee samen. Dat bitcoin de oudste en grootste munt is, betekent ook dat de code het meest is aangevallen en het meest grondig is getest. En ook dat het netwerk het grootst is in termen van aantallen nodes en hoeveelheid hashing power, twee belangrijke indicatoren van veiligheid.

 

De derde en meest fundamentele reden is dat bitcoin het meest “radicaal decentraal is” van in ieder geval de grotere cryptocurrencies. Dat zit ‘m deels in de code, maar vooral in de manier waarop beslissingen tot stand komen over wijzigingen in de code. Dat gebeurt in essentie op basis van consensus. Er is geen bedrijf of stichting die zijn wil kan opleggen. Dat maakt het netwerk in de praktijk heel conservatief. Verbeteringen zijn vaak al lang in kleinere munten doorgevoerd voordat ze in bitcoin worden geïmplementeerd. Uit een oogpunt van veiligheid en betrouwbaarheid is dat alleen maar gunstig.

Bitcoin is ontworpen als digitaal geld zonder bank, en in het vervullen van die missie is het minstens zo conservatief als een bank. Bitcoin doet geen concessies aan betrouwbaarheid en decentralisatie om meer snelheid, grotere capaciteit of meer functionaliteit te krijgen. Munten en utility tokens die meer willen bieden dan bitcoin moeten twee dingen tegelijk realiseren: ze moeten een solide munt zijn én ze moeten die andere functie vervullen (smart contract platform, prediction market, whatever). In de praktijk blijkt dat laatste vaak ten koste van het eerste te gaan, gewoonlijk doordat toch een vorm van centraal gezag wordt ingevoerd. Want als ze hun geld dan in wezen toch weer aan een centrale partij moeten toevertrouwen, dan kiezen de meeste mensen toch liever voor een bank. Die staat in ieder geval onder toezicht.

 

Meer en meer hoor je dan ook dat het misschien kansrijker is om extra functionaliteit niet in de munt zelf te stoppen, maar in een tweede laag, bovenop het cryptocurrency-protocol. En wat is dan een beter fundament om op te bouwen dan bitcoin?

Blockchain Auteur 
Ronald Mulder

Ronald Mulder - BlockchainRealist

Samen de mogelijkheden verkennen?

In een boeiende workshop verkennen we samen de concrete mogelijkheden voor jouw organisatie. Welk probleem zou je met Blockchain technologie kunnen oplossen en wat levert jou dit op? Welke risico’s zijn hier aan verbonden?