(Dit is de vierde korte blogpost in aanloop naar de Building on Bitcoin conferentie op 3 en 4 juli in Lissabon. Hier lees je aflevering een, twee en drie.)

Bitcoin is naar veel maatstaven gemeten de grootste en meest decentrale, en daardoor ook de veiligste, blockchain. Het is dus logisch om bitcoin als fundament te gebruiken om op verder te bouwen. Maar bitcoin is zeker niet perfect, ook niet in dit opzicht. Een zwakke plek in het ontwerp is dat er geen beloning is voor het draaien van een full node. Terwijl deze full nodes wel een belangrijke rol vervullen: zij zijn de boekhouders die de transacties verifiëren. Het is cruciaal dat de drempel om boekhouder te worden laag blijft, zodat deze functie niet in handen komt van een klein aantal kapitaalkrachtige partijen. Bij mining, de andere belangrijke functie in het netwerk, is het hiervoor al te laat: zowel het minen zelf als de productie van ASICS (mining computers) is in handen van een handvol, veelal Chinese, bedrijven.

Dat is het eerste waar we benieuwd naar zijn op de Building on Bitcoin conferentie: hoe kijken de ontwikkelaars hiernaar, zien ze het als een risico en aan welke oplossingen wordt er gedacht?

Het tweede waar we benieuwd naar zijn is natuurlijk hét gespreksonderwerp van de laatste paar maanden, het Lightning Network (LN). LN moet de capaciteit van het bitcoin-netwerk verhogen en de transactiekosten verlagen, en in theorie snappen we wel zo’n beetje hoe het werkt, maar we hebben het nog niet in het wild gezien.  We zijn heel benieuwd of en zo ja wanneer dit voor de “gewone” gebruiker op de telefoon beschikbaar komt.

Smart contracts is het derde onderwerp dat onze speciale interesse heeft. De mogelijkheid om complexe software te schrijven “op de blockchain” was tot voor kort voorbehouden aan Ethereum, maar de laatste tijd zijn er steeds meer initiatieven die smart contracts in bitcoin mogelijk willen maken. Hetzij direct op de blockchain (Particl, Hodl Hodl), hetzij via een sidechain (RSK, Rootstock).

In het verlengde van smart contracts liggen “oracles”, externe databronnen die de input kunnen vormen voor een smart contract. Met behulp van oracles worden bijvoorbeeld geautomatiseerde verzekeringen mogelijk: ALS je vliegtuig meer dan een uur vertraging heeft EN je hebt je premie betaald, DAN krijg je een schadevergoeding. Maar dan moet je het wel zo kunnen regelen dat het orakel net zo betrouwbaar en onvervalsbaar is als de blockchain zelf. Het MIT heeft zeer onlangs interessant onderzoek op dit gebied gepubliceerd.

Dat zijn de onderwerpen waar we verslag van hopen te doen. En verder gaan we ons laten verrassen, en gaan we wijn drinken en vis eten.

Blockchain Auteur 
Ronald Mulder

Ronald Mulder - BlockchainRealist

Samen de mogelijkheden verkennen?

In een boeiende workshop verkennen we samen de concrete mogelijkheden voor jouw organisatie. Welk probleem zou je met Blockchain technologie kunnen oplossen en wat levert jou dit op? Welke risico’s zijn hier aan verbonden?