BCR-vraagteken-strak

Seminar: wat kun je in jouw netwerk bereiken met Blockchain?

Welk probleem zou je in je netwerk met Blockchain technologie kunnen oplossen? Wat levert dit op voor de netwerkpartners? Welke risico’s zijn hier aan verbonden? Een boeiend seminar, samen met je netwerkpartners, met een concreet resultaat.

Een boeiend en verhelderend seminar

Introductie

Algemene introductie Blockchain Technologie;

Vergelijking diverse Blockchain toepassingen;

Netwerk in kaart brengen.

Inventarisatie

Inventarisatie use cases Blockchain in netwerk;

Welke use cases hebben toegevoegde waarde?

Wat zijn de benefits per netwerkpartner?

Keuze uit te werken use case.

Uitwerken

Gezamenlijk uitwerken use case;

Samenvatting en presentatie use case;

Advies vervolgtraject.

1523626069-26547086-794x130-BCR-accolade

Met een concreet resultaat

Je weet precies welk probleem jouw netwerk met Blockchain technologie kan oplossen, en wat dit gaat opleveren. En dat werken we samen uit, inclusief een advies ta.v. een mogelijk vervolgtraject.

Dit zijn jouw Blockchain Realisten

blockchain-realisten-seminar-netwerk

Ronald Mulder

Econoom en Blockchain auteur. Heeft een heldere blik op de betekenis van Blockchain technologie voor bedrijf en maatschappij.

Lykle de Vries

C-Level Blockchain Coach. Snapt hoe de techniek werkt. Kent de (on)mogelijkheden en roadmaps van de verschillende platformen.

Samen met onze netwerkpartners hebben we gekeken welke kansen Blockchain biedt. De BlockchainRealisten kijken naar het hele netwerk en geven zo een helder inzicht van de mogelijkheden. Ze maken ook meteen duidelijk wat we er NIET mee kunnen bereiken. De juiste richting voor concrete stappen.

Jan Inberg, directeur Financiën en Inkoop
(interim 2015-2017) Gemeente Groningen

Jan Inberg

Creëer Blockchain Realisme

Blijf niet gissen naar de mogelijkheden met Blockchain in de toekomst. Creëer nú Blockchain Realisme binnen jouw netwerk. Volg het seminar en je weet precies waar je je met Blockchain op moet richten.

Deze organisaties hielpen wij met Blockchain Realisme

Blockchain-Realisten-Schiphol
Blockchain-Realisten-Rabobank
Blockchain-Realisten-VanWijnen
Blockchain-Realisten-Postillion
Blockchain-Realisten-Gemeente-Groningen
Blockchain-Realisten-DPA
Blockchain-Realisten-Ministerie-Binnenlandse-Zaken
Blockchain-Realisten-Tweakers
Blockchain-Realisten-Pels-Rijcken
Blockchain-Realisten-RBA